Team meting

Een verzameling individuen of een Team? Simular but not the same.

Alle individuele Teamleden doen de ACT Individueel Meting.
Daarna kunnen we een ACT-Team-Rapportage verkrijgen door al deze individuele rapportages bij elkaar te brengen en analyseren en vervolgens deze uitwerking uit te draaien.

De ACT-TEAM-Rapportage geeft inzicht in:
Wie neemt de verantwoordelijkheid voor welke kwaliteit die nodig is binnen het (team)werk.
Waar staat het Team m.b.t. de Team-Volwassenheid?
Hoe staat het met de loonsom-benutting van het Team?
Heeft dit Team alle kwaliteiten in huis die nodig zijn om het werk te kunnen doen?
Wat kunnen de Team-leden van elkaar leren en indien nodig lenen?

Andere metingen