ACT®-Team Meting

Het geheel is meer dan de som der delen.

Waarom werken met ACT® Team?

  • Bent u als bedrijf succesvol maar weet u als geen ander dat het belangrijk is om goed te blijven reflecteren en innoveren om dat ook te blijven in de toekomst?
  • Is er binnen uw organisatie en team vertrouwen zolang het goed gaat maar zijn er ook zaken die onder druk leiden tot wantrouwen of onzekerheden die het succes ondermijnen?
  • Hebt u binnen het team verwachtingen die niet waargemaakt lijken te worden?
  • Denkt u de kwaliteiten van de individuen te kennen en komen die in de samenwerking minder van de grond?
  • Hebt u het idee dat het beter zou kunnen maar krijgt u er niet de vinger op waar dit aan ligt?

 Dan is het voor uw team en organisatie zinvol om de ACT® Team in te zetten.
 

Wat is de ACT® Team?

ACT® Team is een slimme, innovatieve methodiek die het mogelijk maakt om in slechts 15 minuten het effect van natuurlijke en aangeleerde competenties binnen het individu en een team te meten. Deze meting geeft inzicht in de manier waarop het team zijn taken uitvoert, samenwerkt, beslissingen neemt en conflicten oplost. De overzichtelijke ACT®-Teamrapportage geeft een buitengewoon goed beeld van het gemeten team en door de juiste competenties in het team te verankeren ontstaat slagkracht.

De ACT® Team is gebaseerd op de filosofie van Human Being Management (HBM). HBM heeft aandacht voor de gehele mens in plaats van alleen zijn of haar hulpbron. Stressoren kunnen beter en met minder energie tegemoet worden getreden als de mens ook zijn onbewuste aansturing bewust kan krijgen. En daarmee beter kan functioneren zowel privé als binnen organisaties.

We hebben als individu Natuurlijk en Aangepast gedrag. Dat leidt tot Onbewuste Werkbeleving. Door het inzetten van de meting kan gestart worden met de Circle of Change. De Zelfreflectie creëert verhelderende inzichten en leidt tot een nieuwe Bewustwording en daarmee een grotere Beslisruimte. Vanuit de Beslisruimte wordt dan Verantwoordelijkheid genomen. Dit leidt tot aangepaste aansturing en een vergroting van de keuzemogelijkheden in iemand zijn handelen en het functioneren binnen het team. Hierdoor krijgen teamleden meer inzicht in elkaar en elkaars manier van denken en handelen. Wat ze kunnen lenen en leren van elkaar.
 

Hoe werkt de ACT® Team?

Allereerst wordt vastgesteld wat we als team willen we bereiken. 
Ieder individu doet de individuele ACT® Meting. Een meting van ongeveer 15 minuten op internet die in kaart brengt wat uw Natuur is en welke Prestatiekrachten, aangeleerde competenties, er zijn. De uitkomst van deze unieke meting wordt met ieder individueel besproken en daarbij ontvangt iedere deelnemer na afloop een heldere, overzichtelijke rapportage met daarin de resultaten van de meting.  
Vervolgens gaan we als team aan de slag en kijken we met elkaar wat op basis van ieders metingen en de teamrapportage de natuurlijke versterkende krachten zijn. Welke zaken mogelijk het succes belemmeren danwel meer energie vragen. Wordt het team zich bewust wat iemand drijft binnen zijn werk, wat hem drijft als mens. Bepalen we welke kwaliteiten iemand al wel inzet en welke nog niet. Wat te ontwikkelen is en wat van elkaar te lenen is.
In feite wordt het teamprofiel interactief besproken met de eyeopeners wat 'ik' kan leren van de 'ander', lenen van de 'ander' en waar ontstaat meer begrip.
In de afsluitende fase van dit proces wordt bekeken hoe hier in het dagelijkse leven verantwoording voor te nemen. Welke afspraken volgen hierop en hoe zorgen we als team voor het voortzetten, verder uitbouwen van de gewenste doelstelling.


Wat als u met ACT® Team hebt gewerkt?

  • Dan hebt u de Circle of Change in uw team ingebracht en leidt deze tot verbetering van het resultaat en het vergroten van het werkplezier.
  • Is er vertrouwen in het team en elkaar juist op de momenten dat dit echt nodig is.
  • Worden verwachtingen kenbaar en herkenbaar gemaakt en ook gehaald.
  • Komen ieders individuele kwaliteiten tot hun recht en wordt de som daadwerkelijk meer dan de optelling van de losse delen.
  • Is het team een team dat de organisatie naar het volgende gewenste nivo brengt.

Kortom; is uw team waarschijnlijk het volgende team dat zegt: "Dit hadden we eerder moeten doen!" 
ACT® Team werpt namelijk een licht op de aspecten die voorheen verborgen waren waardoor een optimaal presterend team ontstaat.

Wilt u hier meer over weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie of vraag de meting aan.