Team Coaching

"It is not a question of how well each process works, the question is how well they all work together."
- Lloyd Dobens

Waarom kiezen voor Team Coaching? 

Het bedrijfsleven vraagt tegenwoordig veel van zijn mensen. Door de hectiek van de dag en de continue marktbewegingen worden hoge eisen gesteld aan een ieder individueel en in teamverband. Bij de werving en selectie wordt hiermee rekening gehouden en ook bij het samenstellen van teams wordt vaak veel aandacht besteed aan het vinden van goede spelers. Echter met alleen het samenbrengen van individuele kwaliteiten en het samenstellen van een team is succes helaas nog niet gegarandeerd. Hoe vaak zien we namelijk niet

  • dat er onderling conflicten ontstaan welke druk leggen op de sfeer en de bereidwilligheid tot samenwerking ondermijnen.

  • dat door reorganisaties verschillende culturen bij elkaar worden gebracht welke voorheen vanuit verschillende visies en missies hebben gewerkt en nu geen eenduidige visie en missie hebben.

  • dat bij teamuitbreiding teleurstellingen en misverstanden ontstaan omtrent de nieuwe taakverdeling bij zowel leden uit het bestaande team als bij nieuwe collega's. 

  • dat er consensus is over het plan van aanpak en dat de uitvoering op zich laat wachten omdat de veranderingen niet of onvoldoende worden uitgevoerd.

  • dat ieder individu bereid is zijn verantwoordelijkheid te nemen terwijl hij/zij deze in teamverband ontloopt.

En dan kunnen we alleen maar constateren dat we wel zeggen te willen maar het toch niet doen. Gaan opdrachten naar de concurrent terwijl we dachten dat we de deal al binnen hadden. Verdwijnt het werken met plezier naar de achtergrond en blijven de gewenste resultaten uit.

Bent u er klaar voor met uw team hier verandering in aan te brengen? Wilt u met uw team de koers van de boot bepalen? Team Coaching helpt u hierbij.
 

Wat houdt Team Coaching in?

We helpen u daar waar u niet tevreden met de prestaties van uw team. Binnen de Team Coaching wordt gekeken hoe het team opereert, welke kwaliteiten ieder individu heeft en hoe deze volledig geütiliseerd kunnen worden in teamverband. Wordt de gewenste situatie in kaart gebracht en bepaalt welke zaken u en uw team ervan weerhouden het gewenste resultaat te behalen. Om deze veranderingen te bewerkstelligen wordt eerst achterhaald:

  • wat de onderliggende motivatoren, waarden en overtuigingen zijn van het team en alle teamleden en welke hiervan belemmerend of juist bekrachtigend werken.

  • wat de individuele- en de teamdoelstellingen zijn

  • waar de gevoeligheden zitten, welke (on)bewust de reacties bepalen op het handelen van de ander.

  • wat de kwaliteiten zijn van ieder teamlid en hoe deze beter benut kunnen worden binnen het team.

  • welke patronen, bewust danwel onbewust, het resultaat ondersteunen danwel saboteren.

De coaches zijn ervaren in het vakkundig en efficiënt doorgronden van deze problematiek, het ombuigen van improductieve gedragspatronen naar de gewenste in een vertrouwde, veilige omgeving. Ze beschikken over een breed scala aan interventietechnieken waardoor u de gewenste situatie zult bereiken. Respect, vertrouwen, integriteit en eerlijkheid behoren tot de kernwaarden waarin de Team Coaching plaatsvindt.

"Wij zijn doen alles wat in ons vermogen ligt om u samen de volgende stap in uw team te laten maken."
 

Hoe gaan we te werk bij Team Coaching?

Het Team Coaching traject is een maatwerk traject. 
Na een uitgebreide inventarisatie van de huidige en de gewenste situatie wordt een plan van aanpak gemaakt met daarin de te doorlopen stappen om tot het gewenste resultaat te komen.
De Team Coaching bestaat uit een aantal dagdelen en wordt afgesloten met een borgings-module.
 

Wat als u met uw Team de Team Coaching heeft doorlopen?

Na het succesvol doorlopen van uw Team Coaching

- weet ieder teamlid waarvoor het team gaat en staat
- is ieder teamlid zich bewust van zijn eigen handelen en welke impact dat heeft op het geheel
- heeft ieder teamlid afscheid genomen van negatieve belemmerende gedachten en overtuigingen
- is duidelijk welke situationele rolverdelingen er liggen voor een ieder binnen het team
- neemt ieder teamlid zijn verantwoordelijkheid
- weet ieder teamlid hoe individueel en als team verder te ontwikkelen
- wordt met plezier gewerkt 

Kortom uw Team vaart de gewenste koers en gaat op volle kracht voorwaarts.