Relationship Coaching

"Love is of all passions the strongest, for it attacks simultaneously the head, the heart and the senses."
- Lao Tzu

Waarom kiezen voor Relationship Coaching? 

Ons leven is gevuld met relaties. Relaties met onze ouders, familie, partner en kinderen, met vrienden en collega's. In een relatie gaan we een verbinding aan, ontstaat een connectie die we hebben met onszelf en met elkaar. Een goede relatie herkennen we doordat er sprake is van harmonie, wederzijds vertrouwen en emotionele betrokkenheid en de bereidheid om elkaar te volgen. Dit is geen stilstaand gegeven, een relatie is een beweging, een relatie is in beweging, ze ontwikkelt zich en verandert in de loop van de tijd.

Zo ook de relatie die we aangaan met onze levenspartner.
Het gevoel van aantrekking, verliefdheid, verbondenheid en herkenning, het jezelf kunnen en mogen zijn, het echt thuiskomen bij de ander, geeft een verrijking aan je leven, maakt dat je ervoor kiest samen verder te gaan en dat je voelt dat deze persoon het voor jou is. De relatie verdiept zich en er wordt een stevige basis gelegd. Vervolgens verstrijkt de tijd en kan het gebeuren dat die stevige fundering langzaam maar zeker verandert in drijfzand.

We hebben het zo druk met het combineren van werk en gezin, partner, sociaal leven en onszelf, dat we

 • niet meer voldoende stil staan bij elkaar en bepalen of we nog in hetzelfde tempo lopen en of dat ook wel het tempo is waarin we willen lopen.
 • het samenzijn als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen.
 • voor elkaar beslissingen nemen en invullen wat het beste is voor hem of haar zonder het te verifiëren, het misschien soms zelfs wel beter voor de ander denken te weten.
 • een eigenschap die we eerder in de ander konden waarderen, is veranderd in een eigenschap die nu misschien wel irritaties oproept.
 • onszelf als individu ergens zijn kwijtgeraakt in de relatie en te veel aanpassen aan de ander.
 • het "ik mag toch mezelf zijn thuis"-gedrag het legitieme excuus is geworden om geen gehoor te geven aan de behoeftes van de ander.
 • in gesprekken niet verder komen dan het bespreken van het hoognodige.
 • ieder voor zich steeds meer onze eigen gang gaan.

Van de relatie die ooit stond als een huis is nog maar weinig over. Het huis staat nog steeds, alleen wordt er niet meer in geleefd, wordt niet meer genoten van en met elkaar, is de passie verdwenen, is het een functioneel samenzijn geworden. Het huis is verwaarloosd en leeg komen te staan, het schreeuwt om groot onderhoud. Wanneer u samen tot de conclusie komt dat het tijd is uw huis op te knappen, uw relatie nieuw leven in te blazen, helpt Relationship Coaching hierbij.

Wat houdt Relationship Coaching in?

U gaat werken aan datgene waar u niet tevreden, gelukkig over bent in uw relatie. Binnen de Relationship Coaching wordt gekeken hoe u beiden zowel als persoon als in uw relatie authentiek in het leven kan staan. Samen met uw Personal Coach(es) maakt u inzichtelijk waar u op dit moment samen staat, welke rol u daarin individueel en als koppel speelt, wat u graag beiden wilt veranderen binnen uw relatie en hoe u samen wenst verder te gaan.
Om deze veranderingen te bewerkstelligen wordt eerst achterhaald:

 • wat de onderliggende motivatoren, waarden en overtuigingen zijn van u beiden ten opzichte van de relatie en welke hiervan belemmerend of juist bekrachtigend werken
 • wat uw persoonlijke voorkeursstijlen, welke uw levenshouding en gedragsstijl weerspiegelen, zijn zodat u weet waar uw gevoeligheden zitten en welke onbewust uw reacties bepalen op het handelen van de ander.
 • wat uw kwaliteiten zijn waar u door uzelf en door de ander om wordt gewaardeerd en hoe u deze nog beter kunt toepassen binnen uw relatie
 • welke patronen, bewust danwel onbewust, de gewenste relatie ondersteunen danwel saboteren.

Onze coaches zijn ervaren in het vakkundig en efficiënt doorgronden van deze problematiek, het ombuigen van improductieve gedragspatronen naar de gewenste in een vertrouwde, veilige omgeving. Ze beschikken over een breed scala aan interventietechnieken waardoor u de gewenste situatie zult bereiken. Respect, vertrouwen en eerlijkheid behoren tot de kernwaarden waarin de Relationship Coaching plaatsvindt.

"Wij doen alles wat in ons vermogen ligt om u samen de volgende stap in uw relatie te laten maken."
 

Hoe gaan we te werk bij Relationship Coaching?

Binnen de Relationship Coaching kan worden gekozen om te werken met twee coaches, een man en vrouw. 
Het is gebleken dat op deze manier een veilige basis wordt gevormd waarbij u zich beiden nog meer gesteund voelt.

 1. Eerst wordt vastgesteld dat er sprake kan zijn van een goede samenwerking tussen u als stel en uw coach of coaches. 
  Dit bepaalt zowel u als klant, als ook uw coach.

 2. Na uw commitment worden drie tot maximaal vijf momenten (van 3 à 4 uur per sessie (één dagdeel)) vastgelegd in de agenda.
 3. Als voorbereiding van de Relationship Coaching wordt door ieder afzonderlijk een vragenlijst ingevuld.
 4. Vervolgens worden de eerste twee sessies gebruikt voor individuele gesprekken met u beiden.
 5. Daarna gaat u samen in de daarop volgende sessies met uw coach(es) in gesprek en zijn we klaar wanneer u samen weet hoe u datgene wat u wilt in uw relatie kunt verkrijgen en hoe u daar samen komt.
 6. Na en tussen de sessies in wordt gewerkt met opdrachten, e-coaching en evt. telefonisch contact.
 7. Een half jaar na de laatste sessie vindt het nazorggesprek plaats.
   

Wat als u Relationship Coaching heeft doorlopen?

Na het succesvol beleven van uw Relationship Coaching

 • weet u samen waarvoor u gaat
 • bent u zich bewust van uw eigen handelen en welke impact dat heeft op uzelf en uw relatie
 • heeft u beiden afscheid genomen van negatieve belemmerende gedachten en overtuigingen
 • weet u samen wat u nodig heeft om gelukkig te zijn binnen uw relatie en 
 • weet u beiden hoe u dit individueel en samen verder wilt ontwikkelen
 • vindt u de passie terug in uw relatie
 • geniet u met elkaar

Kortom uw relatie staat weer als een huis en u weet wat u samen nodig heeft om dit huis te bewonen.