Break Through Coaching

"If you're walking down the right path and you're willing to keep walking, eventually you make progress."
- Barack Obama

Waarom kiezen voor Break Through Coaching?

Onze huidige manier van leven vraagt veel van ons. 

Wanneer je aan iemand vraagt hoe het gaat is een veel gehoord antwoord: "Druk, druk, druk...". 
Slechts enkelen zullen oprecht antwoorden dat het goed met ze gaat.

We leiden een druk bestaan, we willen zowel op privé- als werkgebied alles zo optimaal mogelijk beleven, het maximale eruit halen.

De enkelen die zeggen dat het goed gaat, komen toe aan datgene wat ze belangrijk vinden in het leven. 
Zij hebben energie over aan het einde van de dag, hebben zin om zaken op te pakken, hebben een goed gevoel wanneer ze terugkijken naar datgene dat ze volbracht hebben en zitten boordevol ideeën en plannen voor de komende tijd. Ze genieten van de dingen die ze doen, hebben balans in hun leven en het leven lacht hen tegemoet.

Anderen

 • zijn heel goed in staat te bedenken hoe optimaal te leven, weten het in theorie allemaal maar komen er steeds niet toe deze theorie in praktijk te brengen.
 • zijn succesvol in hun werk terwijl ze weten dat het werk hen niet datgene geeft wat ze zoeken. Wat dan wel is niet duidelijk en daar krijgen ze niet de vinger achter.
 • zijn klaar voor de volgende stap en vragen zich af wat te doen aangezien ze weten dat deze voorlopig nog op zich laat wachten.
 • kijken naar de verschillende leefgebieden en zijn best tevreden met ieder leefgebied, alleen ontbreekt de balans tussen deze leefgebieden.
 • zijn op zoek naar meer inzichten over datgene wat hen beweegt, wat ze weerhoudt om te handelen vanuit hun volle potentie.
 • zijn er goed in om achter de feiten aan te lopen, weten de dagen te vullen met urgente zaken die ze moeten doen... die ze denken te moeten doen... die erbij lijken te horen... waardoor er steeds weer tal van belangrijke zaken blijven liggen... die achter de horizon van de dagelijkse drukte verdwijnen.

Herkent u zichzelf in een van deze beschrijvingen of heeft u er één die daarop lijkt, dan heeft u een keuze:

"Ik blijf doen wat ik altijd deed, dan blijf ik krijgen wat ik altijd al kreeg..."
OF
"Ik wil iets anders dus ik doe iets anders."

Op de een of andere manier zijn we achterin onze eigen bus terecht gekomen en bepalen we niet langer onze eigen route... 
Break Through Coaching geeft u het stuur weer in eigen handen.

Wat houdt Break Through Coaching in?

Wij helpen u daar waar u niet tevreden bent met uw gedrag, uw gevoel, uw resultaten. Samen met uw Coach maakt u inzichtelijk welke veranderingen gewenst zijn. Om deze veranderingen te bewerkstelligen wordt eerst achterhaald:

 • wat de onderliggende motivatoren, waarden en overtuigingen zijn en welke hiervan belemmerend of juist bekrachtigend werken
 • wat uw persoonlijke voorkeursstijlen, welke uw levenshouding en gedragsstijl weerspiegelen, zijn zodat u weet waar uw gevoeligheden zitten en onbewust uw voorkeuren naar uitgaan
 • wat uw kwaliteiten zijn en hoe u deze nog beter kunt benutten
 • ​welke patronen, bewust danwel onbewust, de gewenste route ondersteunen danwel saboteren.

Onze coaches zijn ervaren in het vakkundig en efficiënt doorgronden van deze problematiek, het ombuigen van improductieve gedragspatronen naar de gewenste in een vertrouwde, veilige omgeving. Ze beschikken over een breed scala aan interventietechnieken waardoor u de gewenste situatie zult bereiken.Respect, vertrouwen en eerlijkheid behoren tot de kernwaarden waarin de Break Through Coaching plaatsvindt.

"Wij doen alles wat in ons vermogen ligt om u de volgende stap in uw ontwikkeling te laten maken."
 

Hoe gaan we te werk bij Break Through Coaching?

 1. Eerst wordt vastgesteld dat er sprake kan zijn van een goede samenwerking tussen u en uw coach. 
  Dit bepaalt zowel u als klant, als ook uw coach.
 2. Na uw commitment wordt de afspraak gemaakt.
 3. Als voorbereiding van de Breakthrough Coaching wordt een vragenlijst ingevuld.
 4. De sessie van ongeveer 5 uur vindt éénmalig plaats.
 5. We zijn klaar wanneer u focus heeft op uw doel en weet hoe daar te komen.
 6. Na de sessie wordt gewerkt met opdrachten, e-coaching en evt. telefonisch contact.
 7. Een half jaar na de laatste sessie vindt het nazorggesprek plaats.
   

Wat als u Break Through Coaching heeft doorlopen?

Na het succesvol beleven van uw Break Through

 • weet u waarvoor u gaat
 • bent u zich bewust van uw eigen stijlen en de impact van uw handelen op uzelf en uw omgeving
 • heeft u afscheid genomen van negatieve belemmerende gedachten en overtuigingen
 • weet u op welke vlakken u zich verder wilt ontwikkelen
 • kunt u op uw eigen wijze gestalte geven aan uw leven
 • brengt u de theorie daadwerkelijk in de praktijk
 • heeft u rust en balans tussen de verschillende leefgebieden
 • heeft u plezier en voldoening.

Kortom u bestuurt trots uw eigen bus en gaat waarheen u wilt.

"The future doesn't just happen. It is shaped by decisions" - Tagliabue