Coaching

Algemene informatie over OUTWISE coaching

OUTWISE werkt samen met u aan de gewenste verbetering welke zowel persoonlijk- als functiegericht kan zijn. Hierbij zijn respect, vertrouwen, autonomie en eigen verantwoordelijkheid belangrijke waarden.

OUTWISE stimuleert mensen het beste uit zichzelf te halen. Door het vergroten van inzicht, reflectie en interventies wordt een optimaal resultaat bereikt.
Met respect voor het model van de wereld van de ander wordt omgegaan met de vastgestelde hulpvraag. De directe manier van werken, met volledige betrokkenheid, warmte, enthousiasme en humor resulteert in een vertrouwde omgeving waarin mensen gestelde doelen realiseren en met de verkregen inzichten grensverleggend handelen. 

"In de stilte van je eigen innerlijk wordt duidelijk wat waar is..." - Confucius