OVER myHBMacademy (OUTWISE)

HBM/ACTME®, Opleidingen, Trainingen en Personal Coaching

Onze Missie

MET PLEZIER SAMEN MEER-WAARDE CREËREN

myHBMacademy (OUTWISE), uw partner voor HBM/ACTME® en Open Opleidingen, Coaching en Maatwerk Programma's. 


De myHBMacademy (OUTWISE) specialiteiten; HBM/ACTME®, NLP Opleidingen, Leadership-, Engagement-, Sales- en Teamdevelopment programma's. Deze hebben reeds bij vele opdrachtgevers gezorgd voor snelle blijvende gedragsveranderingen bij individuen, teams en organisaties en een hard meetbare groei van de bedrijfsresultaten. Geen abstracte hoogdravende modellen en theoretische kaders, juist de praktisch toepasbare vertaalslag is waar myHBMacademy om bekend staat.


myHBMacademy (OUTWISE); Out of the box denkend en met direct toepasbare wijsheid, to the point, met beweging, buiten de gebaande paden, anders dan anderen, op een andere dynamische manier, op andere wijze, de punt op de i kunnen zetten, output gericht, wèl tot de gewenste resultaten komen.

myHBMacademy bestaat uit gedreven, enthousiaste en succesvolle Performance Improvers die enkel dat doen waar ze goed in zijn, zodat zowel de kwaliteit van de uitvoering van uw opdracht, als uw resultaat gewaarborgd worden. “Net als vroeger op school waar de vakken die je leuk vond ook de vakken waren waar je goed in was, toch?” Zij nemen uitsluitend opdrachten aan, die in overeenstemming zijn met hun passie, missie èn de overtuiging dat ook uw opdracht een succes wordt.

myHBMacademy is onderscheidend 

  • omdat zij de beschikking heeft over de nieuwste methoden en technieken die leiden tot snelle blijvende gedragsverandering. 
  • er zowel aan persoonlijke als aan functiegerichte verbetering wordt gewerkt waardoor de deelnemer op beide vlakken beter gaat presteren. 
  • er getraind wordt op bewustzijns- en onbewustzijnsniveau, zodat het stadium van onbewust bekwaam versneld wordt bereikt. 
  • de praktische vertaalslag naar de realiteit van alle dag wordt gemaakt en de deelnemers daardoor direct hèt verschil voelen, zien en horen. 
  • de professionele nazorg wordt verleend die nodig is voor uw gewenste verandering.

myHBMacademy werkt voor organisaties, teams en individuen die persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel hebben. Iedereen die zijn of haar doel ook echt wil verwezenlijken. Bedrijven die continuïteit willen en hun imago willen verbeteren door hun medewerkers te laten groeien. Organisaties die toe zijn aan meer dan een reguliere vaardigheidstraining, die de overtuiging hebben dat hun medewerkers het succes bepalen en dus in SUCCES willen investeren.

Onze Missie

Met elkaar om de tafel, pratend over wat nu de verbindende factor tussen onze opdrachtgevers en myHBMacademy is, zijn we tot onze missie gekomen. De missie die wij bij iedere opdracht voor een organisatie, team of individu steeds weer leven. In deze missie herkennen we ons, weten we dat we u het beste kunnen geven en weten we dat dit het verschil maakt. U als klant krijgt niet alleen dat wat u vraagt, wij gaan die stap verder door te geven wat u nodig heeft. En aan u als klant de keuze hiermee aan de slag te gaan.